เลเวล 72 XP 30,234
166 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 73
เหรียญตรา