Úroveň 72 XP 30,234
166 XP pro dosažení 73. úrovně
Odznaky