เลเวล 38 XP 9,295
305 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 39
เหรียญตรา