Úroveň 38 XP 9,295
305 XP pro dosažení 39. úrovně
Odznaky