เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
16 จาก 28 (57%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 16 มิ.ย. 2018 @ 8:22am

Feces Happen

Complete Level 1
ปลดล็อค 16 มิ.ย. 2018 @ 8:28am

To hell with Hell

Complete Level 2
ปลดล็อค 16 มิ.ย. 2018 @ 8:39am

Bad Everything Day

Complete Level 3
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 1:12am

CarPoolin'

Complete Level 4
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 1:20am

OK Papa

Complete Level 5
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 1:29am

All in a day's work

Complete Level 6
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 2:28am

No Child Left Behind

Complete Level 7
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 2:47am

No Refunds!

Complete Level 8
ปลดล็อค 16 มิ.ย. 2018 @ 8:38am

Treat yourself twice a day

Drink two cups of coffee
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 1:01am

Slow down dude!

Drove 150 km per hour
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 1:16am

Wordsmith

Spoke perfectly
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 2:23am

RoboCorpse

Kill every robot
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 2:47am

Good job, Sam!

Complete Story Mode Single Player
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 1:31am

Piss Perfect

Made no stains on yourself
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 2:31am

Blink 2000 times for yes

Blink 2000 times
ปลดล็อค 17 มิ.ย. 2018 @ 2:47am

Character-driven story

Didn't skip any cinematicsTake my breath away

Completed Sams house only breathing in 15 times

Good job, Sams!

Complete Story Mode Co-Op

Bronze before Brains

Get bronze or higher on every time trial

Silver Spoon in his Mouth

Get silver or higher on every time trial

Golden Furniture

Get gold on every time trial

HOLY FECES!

Unlock all the Achievements in Manual Samuel

#hashtag

Found every hashtag
22 / 29
+5

คงเหลือ 5 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว