Zarbon 神
Knut (33)   Norway
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʙᴇᴡᴀʀᴇ⠀⠀⠀ᴏꜰ⠀⠀⠀ɪᴍᴘᴇʀsᴏɴᴀᴛᴏʀs.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʟɪɴᴋs ɪɴ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴀʀᴇ ᴀʟᴍᴏsᴛ ᴄᴇʀᴛᴀɪɴʟʏ sᴄᴀᴍ
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 giờ, 12 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
­
42 14 6
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   sᴇɴᴅ ᴛʀᴀᴅᴇᴏꜰꜰᴇʀ, ᴏʀ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Trưng bày ảnh chụp
­
25 7 4
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Zarbon 神
86 đánh giá
─────────────────────⚪──────────────────────
◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀  ⠀ ₁:₅₉ / ₄:₀₁   ⠀ ──○─ 🔊⠀  ᴴᴰ ⚙ ❐ ⊏⊐
Vật phẩm muốn trao đổi
11,575
Vật phẩm đã sở hữu
7,634
Trao đổi đã thực hiện
50,906
Giao dịch tại chợ
Ariel 4 giờ trước 
Have an amazing day <3
Chemodan4ik. 17 giờ trước 
:SYMSheart: 𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝔀𝓮𝓮𝓴. :8bitheart:
SinChaos 21 giờ trước 
:nightmareevil:
Squeak Headtaker 16 Thg10 @ 9:13pm 
Fanta is a very tasty beverage.
Jared 16 Thg10 @ 2:55pm 
   :soabang::ns_green:         :ns_green::soabang:   
:ns_green::shadowportal::stain::ns_green:   :ns_green::stain::shadowportal::ns_green:
:soabang::stain::shadowportal::stain::soabang::stain::shadowportal::stain::soabang:
:ns_green::shadowportal::stain::shadowportal::stain::shadowportal::stain::shadowportal::ns_green:
   :soabang::shadowportal::stain::shadowportal::stain::shadowportal::soabang:   
      :ns_green::shadowportal::stain::shadowportal::ns_green:      
         :soabang::shadowportal::soabang:         
            :ns_green:            
🌴RETRO🌴 16 Thg10 @ 9:39am 
:toadPepe::PinkMagnet::PinkMagnet::wavetree::cagedsunset::wavetree::PinkMagnet::PinkMagnet::toadPepe:
:PinkMagnet::wavey::wavey::PinkMagnet::toadPepe::PinkMagnet::wavey::wavey::PinkMagnet:
:PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet:
:PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet:
:toadPepe::PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet::toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::PinkMagnet::wavey::wavey::wavey::PinkMagnet::toadPepe::toadPepe:
:toadPepe::Srec::toadPepe::PinkMagnet::wavey::PinkMagnet::toadPepe::Srec::toadPepe:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe::PinkMagnet::toadPepe::toadPepe::toadPepe::toadPepe:
:wavetree::Letter_N::Wubs::letter_E::neonheart::Letter_O::Wubs::Letter_N::wavetree: