Zarbon 神
Knut (33)   Norway
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʙᴇᴡᴀʀᴇ⠀⠀⠀ᴏꜰ⠀⠀⠀ɪᴍᴘᴇʀsᴏɴᴀᴛᴏʀs.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ʟɪɴᴋs ɪɴ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴀʀᴇ ᴀʟᴍᴏsᴛ ᴄᴇʀᴛᴀɪɴʟʏ sᴄᴀᴍ
Hiện đang chơi
Opaline
Trưng bày ảnh nghệ thuật
­
55 19 7
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   sᴇɴᴅ ᴛʀᴀᴅᴇᴏꜰꜰᴇʀ, ᴏʀ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Trưng bày ảnh chụp
­
26 9 4
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - Zarbon 神
113 đánh giá
─────────────────────⚪──────────────────────
◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀  ⠀ ₁:₅₉ / ₄:₀₁   ⠀ ──○─ 🔊⠀  ᴴᴰ ⚙ ❐ ⊏⊐
Admiral Wolfgang Goethe 5 giờ trước 
:Loving::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart:::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::Loving:

⠀⠀⠀ᴰᵉᵃʳ ᶠʳⁱᵉⁿᵈ, ᵇᵉ ʰᵃᵖᵖʸ ᵃⁿᵈ ʰᵃᵛᵉ ʳᵉˢᵖᵉᶜᵗ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ ᵃⁿᵈ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ, ʷⁱᵗʰᵒᵘᵗ ʳᵉˢᵖᵉᶜᵗ ʷᵉ ᵃʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ:Hiii:

:Loving::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart:::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::ElizaHeart::Loving:
Mantion 9 giờ trước 
:nssnow:
Hello tu like coco ????
DNS 11 giờ trước 
Hello, I'm interested in buying an aesthetic artwork for my steam profile, do you know any good designers?
Thank you! :simplepinkheart: :rep2:
Nekomiya Hinata 9 Thg12 @ 11:08am 
zero brain
The.GreekGod 9 Thg12 @ 6:36am 
STEAM FAM <3