Zarbon
Knut (32)   Norway
 
 
ᴡɪʟʟ ɪ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ʏᴏᴜʀ ʀᴀɴᴅᴏᴍ ғʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ?
ʏᴇs, ᴏғᴄᴏᴜʀsᴇ.
ʜᴇʟʟ ɴᴏ!
ᴘʀᴏʙᴀʙʟʏ ɴᴏᴛ, ʙᴜᴛ ɪғ ʏᴏᴜ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴᴄᴇs ᴡɪʟʟ ɪɴᴄʀᴇᴀsᴇ...
Právě je online
Přehlídka obrázků
­­
659 30 11
 
 ⦁ ⦁ ⦁                                                       sᴇɴᴅ ᴍᴇ ᴀ ᴛʀᴀᴅᴇ ᴏꜰꜰᴇʀ                                                       ⦁ ⦁ ⦁                               ᴠɪʀᴜs ← ᴀ ʙɪɢ ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ᴛᴏ   ᴛʜᴇsᴇ   ʟᴏᴠᴇʟʏ  ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀɴᴅ → ᴄᴀʀʟ-ʀ
                            ᴇʟɢʀᴇᴄᴏ ← ᴍᴀɴʏ ᴏᴛʜᴇʀs ꜰᴏʀ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ɢᴀᴍᴇs, ᴋᴇʏs, sᴋɪɴs, → ᴠᴀɴsᴛᴀʟᴋ
                      ᴄʀᴀᴢʏ_ꜰɪsʜ ← ᴄᴀʀᴅs ᴇᴛᴄ ᴛʜᴇʏ'ᴠᴇ ɢɪꜰᴛᴇᴅ ᴍᴇ ᴏᴠᴇʀ ᴛʜᴇ ʏᴇᴀʀs. → ʙᴇᴀʀᴏɴᴀsᴛɪᴄᴋ ⦁ ⦁ ⦁                     ⦁ ⦁ ⦁
Položky pro obchodování
67,752
Vlastněné předměty
6,769
Provedené obchody
40,841
Transakce na trhu
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::ujel::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::ujel::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
:Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot::Remot:
Přehlídka snímků
Just another day playing GTA at the office.. :)
647 26 10
d e v ι l před 14 minutami 
:aegg::aegg::Trust::UniversalLove::aegg::UniversalLove::Trust:
:aegg::NeverGiveUp::Trust::UniversalLove::FreedomofLife::UniversalLove::Trust::NeverGiveUp:
:aegg::NeverGiveUp::Trust::UniversalLove::FreedomofLife::UniversalLove::Trust::NeverGiveUp:
:aegg::NeverGiveUp::Trust::UniversalLove::FreedomofLife::UniversalLove::Trust::NeverGiveUp:
:aegg::aegg::Trust::UniversalLove::FreedomofLife::UniversalLove::Trust:
:aegg::aegg::aegg::UniversalLove::FreedomofLife::UniversalLove:
:aegg::aegg::aegg::aegg::FreedomofLife:
Texas Muhtarı před 3 hodinami 
Add Me Pls
Stofest před 4 hodinami 
_░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
██▓▒░_______________░▒▓██
_██▓▒░______________░▒▓██
__██▓▒░____________░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██
♕Alex_Cool♕ před 7 hodinami 
+rep Add me pls
Nerrison před 11 hodinami 
this is just a comment to increase chances:NATO:
♫Sm∆sher ✞✞ před 17 hodinami 
hhhhaaaahha he is gay