เลเวล 9 XP 922
78 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา