เลเวล 10 XP 1,006
194 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา