Úroveň 9 XP 930
70 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky