Úroveň 10 XP 1,006
194 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky