zZzaLien
Ali Sayan   Istanbul, Turkey
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 7 ngày trước
Trưng bày thành tựu
672
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
20%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
3.3
Giờ đã chơi
100 XP
Nhóm yêu thích
BradaTV - Nhóm công khai
Bradalar en iyi oyun arkadaşıdır.
197
Thành viên
3
Đang chơi
15
Trên mạng
5
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

258 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg9
8.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg08
2.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg08
ΛLIΣП IПSIDΞ .StD 15 Thg10 @ 5:53am 
Hi, you won one of my massive giveaways: https://www.steamgifts.com/giveaway/62bJN/trump-vs-rocketman please take a look, redeem the game and mark as received, regards!
RaiNBowMaSS 10 Thg06 @ 11:10pm 
+rep is an amazing trader, recommended!
Sharo 20 Thg05 @ 12:49pm 
+Rep
Fast and reliable trader. I would definitely recommend!
ormax3 9 Thg03 @ 4:47am 
+rep great trader :steamhappy:
PrometeheusCZ 30 Thg01 @ 10:03am 
+rep good trader
Dr.Howard Hodges 2 Thg08, 2018 @ 11:39am 
+Rep
Good & Fast Trader
Thank You !