lazy
 
 
Offline
Última vez online há 6h, 27 min

Atividade recente

273 horas registradas
jogado pela última vez em 18 de out
6.1 horas registradas
jogado pela última vez em 13 de out
1.1 horas registradas
jogado pela última vez em 18 de ago
Gordy 23 de fev às 0:27 
lazy-senpai :3
shantih shantih shantih 23 de fev às 0:22 
lazy-chan
Gordy 25/out/2018 às 22:24 
hút tinh ranh của tôi
Feroaffer 18/jun/2018 às 16:41 
……..|::::::::|: : : : : : : : : _„„--~'''''~-„: : : : '|
……..'|:::::::,': : : : : : :_„„-: : : : : : : : ~--„_: |'
………|::::::|: : : „--~~'''~~''''''''-„…_..„~''''''''''''¯|
………|:::::,':_„„-|: : :_„---~: : :|''¯¯''''|: ~---„_: ||
……..,~-,_/'': : : |: :( ͡° ͜ʖ ͡°) : |: : : :|:( ͡° ͜ʖ ͡°)): \..|
……../,'-,: : : : : ''-,_______,-'': : : : ''-„_____|
……..\: :|: : : : : : : : : : : : : :„: : : : :-,: : : : : : : :\
………',:': : : : : : : : : : : : :,-'__: : : :_',: : : : ;: ,'
……….'-,-': : : : : :___„-: : :'': : ¯''~~'': ': : ~--|'
………….|: ,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :|
………….'|: \: : : : : : : : -,„_„„-~~--~--„_: :: |
…………..|: \: : : : : : : : : : : :-------~: : : : : |
You've been visited by the propane god, I tell you hwat. Copy and paste this to 5 of your friend's profiles, or Hank Hill will bring the pro pain.
loom 7/abr/2018 às 19:30 
:heart: