4.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Abalone
Abalone's Master
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 14 Thg12, 2014 @ 4:22am
(0)
Discovery
1 trong 6, sê-ri 1
(0)
Beginners
2 trong 6, sê-ri 1
(0)
Skills
3 trong 6, sê-ri 1
(0)
Timed
4 trong 6, sê-ri 1
(0)
Perfect Balance
5 trong 6, sê-ri 1
(0)
War
6 trong 6, sê-ri 1