No one has rated this review as helpful yet
Recommended
3.0 hrs last two weeks / 172.3 hrs on record
Posted: Jan 18, 2018 @ 12:24pm

Trackmania United nie tylko zjednoczyła poprzednie części, ale również graczy. To głównie za sprawą edytorów i darmowego Nations. Jest z kim grać na multi, choć chyba z roku na rok coraz mniej ludzi. Ogółem: map jest full, serwerów full, gra również full. Nie spać, kupować i grać.
Was this review helpful? Yes No Funny
Comments are disabled for this review.