Yako2508
Netherlands
 
 
Software architect & Web developer

JOIN MY DISCORD:
http://discord.gamers-heaven.eu
Hiện đang rời mạng
Nhóm yêu thích
Power Room
22
Thành viên
0
Đang chơi
3
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
3.8
Giờ đã chơi
5
Thành tựu

Hoạt động gần đây

1,854 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11
5.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg11
6.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg11
< >
Bình luận
Kaeptn Reiskorn 3 Thg07, 2018 @ 12:46pm 
♥♥♥♥♥♥
Zetanoid 13 Thg9, 2017 @ 12:21pm 
What are you? ♥♥♥♥♥♥♥ Gay?
Zetanoid 26 Thg08, 2017 @ 4:24pm 
Do you get to the Cloud District very often?
Oh, what am I saying? Of course you don't.
I'll have you know that there's no
PUSSIEEE
https://youtu.be/DM8krWnU0uQ?t=2m28s
NicoKuroKusagi | ABI 14 Thg08, 2017 @ 3:50pm 
Okay das Artwork hätte ich bei dem Avatar jetzt nicht erwartet xD aber schönes Artwork ^^
Kaeptn Reiskorn 2 Thg05, 2017 @ 3:26am 
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Zetanoid 31 Thg12, 2016 @ 6:24pm 
1v1 Me GP only