Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0.4h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
0 από 182 (0%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 

The Grand Sacrifice

In a public match, get 4 sacrifices in a single match.
0 / 4

A bite for the Entity

In public matches, sacrifice a total of 100 survivors.
0 / 100

A feast for the Entity

In public matches, sacrifice a total of 1000 survivors.
0 / 1,000

Cripple them all

In public matches, with the Trapper, catch a total of 100 survivors in your Bear Traps.
0 / 100

Jump Scares

In public matches, with the Wraith, Surprise & hit a total of 100 survivors.
0 / 100

The Grind

In public matches, with the Hillbilly, chainsaw a total of 100 survivors.
0 / 100

Escape Artist

In a public match, successfully escape the hook and escape.
0 / 1

Made it out alive!

In public matches, escape the match alive for a total of 100 times.
0 / 100

I've got your back

In public matches, save a total of 50 survivors from death.
0 / 50

No one left behind

In a public match, rescue someone after at least one gate has opened.
0 / 1

Medic

In public matches, heal others for a total of 100 health states.
0 / 100

Handyman

In public matches, repair generators for a total of 100 full repairs.
0 / 100

Nerves of steel

In public matches, get a total of 500 successful Skill-Checks.
0 / 500

Perfect Escape

In a public match, as a survivor, complete with at least 5000 blood points in each score category.
0 / 1

Perfect Killing

In a public match, as a killer, complete with at least 5000 blood points in each score category.
0 / 1

Zealous

In a public match, get more than 8K blood points in one scoring category.
0 / 8,000

It wakes

Raise a character level to 10.
1 / 10

Not half bad

Raise a character level to 25.
1 / 25

Bloody Millionaire

Accumulate a total of 1 million blood points. (blood points can be spent before reaching the total)
0 / 1,000,000

Expert survivor

Reach survivor online rank 10.
0 / 40

Master survivor

Reach survivor online rank 5.
0 / 65

Legendary survivor

Reach survivor online rank 1.
0 / 85

Getting the hang of it

Raise your rank for the first time.
0 / 1

Expert Killer

Reach killer online rank 10.
0 / 40

Master Killer

Reach killer online rank 5.
0 / 65

Legendary Killer

Reach Killer rank 1.
0 / 85

Gifts for the Fog

In a public match, burn an Ultra rare offering.
0 / 1

Apt Survivor

Start a public match with a full survivor loadout.
0 / 1

Apt Killer

Start a public match with a full killer loadout.
0 / 1

Risk it all

In a public match, as a survivor, use an ultra-rare item or add-on without using a protective ward.
0 / 1

Survival Treasures

In a public match, escape while bringing a new item to the campfire.
0 / 1

Vulture

In a public match, escape with an item that another player brought into the match.
0 / 1

Adept Jake

In a public match, escape with Jake using only his 3 unique perks.
0 / 1

Adept Dwight

In a public match, escape with Dwight using only his 3 unique perks.
0 / 1

Adept Claudette

In a public match, escape with Claudette using only her 3 unique perks.
0 / 1

Adept Meg

In a public match, escape with Meg using only her 3 unique perks.
0 / 1

Adept Trapper

In a public match, achieve a merciless victory with the Trapper using only his 3 unique perks.
0 / 1

Adept Wraith

In a public match, achieve a merciless victory with the Wraith using only his 3 unique perks.
0 / 1

Adept Hillbilly

In a public match, achieve a merciless victory with the Hillbilly using only his 3 unique perks.
0 / 1

Skillful

Boost any perk to level 3.
0 / 3

I

Reach prestige Level I with any character.
0 / 1

II

Reach prestige Level II with any character.
0 / 2

III

Reach prestige Level III with any character.
0 / 3

III-50

Reach prestige Level III-50 with any character.
1 / 50

Hemophobia

In a public match, escape the Asylum map without losing a single drop of blood.
0 / 1

Shock Therapy

In a public match, repair the generator on the second floor of the Disturbed Ward and escape.
0 / 1

Adept Nea

In a public match, escape with Nea using only her 3 unique perks
0 / 1

In the void she walks

In public matches, with the Nurse, blink and successfully land an attack a total of 500 times.
0 / 500

From the void she kills

In a public match, chain 3 or more blinks and land on a survivor, grabbing him successfully.
0 / 1

Adept Nurse

In a public match, achieve a merciless victory with the Nurse using only her 3 unique perks.
0 / 1

Adept Shape

In a public match, achieve a merciless victory with The Shape using only its 3 unique perks.
0 / 1

Adept Laurie

In a public match, escape with Laurie using only her 3 unique perks.
0 / 1

The man behind the bush

In public matches, with The Shape, stalk for a total of 300 power tier increase.
0 / 300

Evil Incarnate

In a public match, kill all 4 survivors with the TIER III Evil Within.
0 / 1

House of Pain

In a public match, repair the generator in Myers' house and live to tell the story.
0 / 1

Item of Obsession

In a public match, as the killer's obsession, escape as the last survivor without getting hit.
0 / 1

Triggered

In public matches, with The Hag, cause survivors to trigger her Phantasm traps 300 times.
0 / 300

Adept Hag

In a public match, achieve a merciless victory with The Hag using only her 3 unique perks
0 / 1

All Aboard

In a public match, activate the Foghorn by repairing the generator in the Steamboat and escape.
0 / 1

Deep Cleansing

In public matches, cleanse 100 Hex totems.
0 / 100

Adept Ace

In a public match, escape with Ace using only his 3 unique perks.
0 / 1

Even Punishment

In a public match, teleport to your Phantasm traps and hit all 4 individual survivors at least once.
0 / 1

Taking One For The Team

Protect a recently unhooked Survivor by taking a hit near them 250 times.
0 / 250

Left For Dead

As the last person still alive, activate the last generator and escape through the exit gate.
0 / 1

Adept Bill

Escape with Bill using only his 3 unique perks.
0 / 1

Engineer

In public matches, repair a Generator in the Damage state , 50 Times. One time per generator.
0 / 50

Leapfrog

In public matches, jump over a pallet or through a window during a chase, 200 times.
0 / 200

Adept Min

In a public match, escape with Min using only her 3 unique perks.
0 / 1

Shocking Treatment

In public matches, hit survivors 500 times with The Doctor's Shock Therapy attack.
0 / 500

Mad House

In a public match, bring the 4 survivors to insanity Tier 3 at least once in the same match.
0 / 1

Adept Doctor

In a public match, achieve a merciless victory with The Doctor using only his 3 unique perks.
0 / 1

Cottage Owner

In a public match, repair the generator in the Mother's Dwelling and live to tell the story.
0 / 1

Sorted

In a public match, spend most of the trial injured (more than 50%) and live to tell the story.
0 / 1

Adept David

In a public match, escape with David using only his 3 unique perks.
0 / 1

Swirling Death

In public matches, throw 1000 Hatchets.
0 / 1,000

Skilled Huntress

In public matches, down survivors 20 times with The Huntress' Hatchets further than 24 meters.
0 / 20

Adept Huntress

In a public match, achieve a merciless victory with The Huntress using only her 3 unique perks.
0 / 1

Butcherin'

In public matches, with The Cannibal, successfully chainsaw a total of 100 times.
0 / 100

Texas BBQ

In public matches, hook 25 Survivors in the Basement. Once per Survivor per match.
0 / 25

Adept Cannibal

In a public match, achieve a merciless victory with The Cannibal using only his 3 unique perks.
0 / 1

Looter

In public matches, unlock 100 chests.
0 / 100

Escaping the Nightmare

In public matches, open the exit gate 35 times as a Survivor.
0 / 35

Adept Quentin

In a public match, escape with Quentin using only his 3 unique perks.
0 / 1

Dream Demon

In public matches, pull 200 Survivors into the Dream World.
0 / 200

Serial Killer

In public matches, Sacrifice the Obsession 30 times.
0 / 30

Adept Nightmare

In a public match, achieve a merciless victory with The Nightmare using only his 3 unique perks.
0 / 1

Holiday Get-Together

In a public match, have at least 3 survivors hooked in the basement at the same time.
0 / 1

Milk 'n' Cookies

In a public match, take the item from the chest in the basement in at least 30 different trials.
0 / 30

Happy Holidays

Open at least 100 Winter Gifts (or mystery boxes) on the bloodweb.
0 / 100

Near-Death Experience

In public matches, get downed only once and escape the match alive, 25 times.
0 / 25

Cherish your Life

In a public match, repair the generator in The Game's Bathroom and live to tell the story.
0 / 1

Adept Tapp

In a public match, escape with Detective Tapp using only his 3 unique perks.
0 / 1

I Want to Play a Game

In public matches, with The Pig, put 125 Reverse Bear Traps on Survivors.
0 / 125

Game Over

In public matches, sacrifice or kill 30 Survivors after the last Generator has been activated.
0 / 30

Adept Pig

In a public match, achieve a merciless victory with The Pig using only her 3 unique perks.
0 / 1

Campbell's Chapel Legacy

In a public match, repair the generator in the chapel and live to tell the tale.
0 / 1

Whiffing to Success

In public matches, cause the killer to miss an attack before taking a vault, 50 times.
0 / 50

Adept Kate

In a public match, escape with Kate, using only her 3 unique perks.
0 / 1

Party Crasher

In public matches, damage a Generator while at least 1 Survivor is Hooked, 100 times.
0 / 100

Smoked

In public matches, down 100 Survivors while they are intoxicated by The Afterpiece Tonic.
0 / 100

Adept Clown

In a public match, achieve a merciless victory with The Clown, using only his 3 unique perks.
0 / 1

Ancestor's Rite

In a public match, repair the generator in the Family Residence and live to tell the tale.
0 / 1

Not Today

In public matches, unhook yourself 50 times.
0 / 50

Adept Adam

In a public match, escape with Adam using only his 3 unique perks.
0 / 1

Outrage

In public matches, during a chase, damage a Survivor who drops a Pallet within a chase, 100 times.
0 / 100

Conniption

In public matches, with The Spirit, use Yamaoka's Haunting to down 30 Survivors.
0 / 30

Adept Spirit

In a public match, achieve a merciless victory with The Spirit using only her 3 unique perks.
0 / 1

Dismantle

In public matches, break a total of 50 individual Hooks.
0 / 50

Unforgettable Getaway

In a public match, repair the generator in the Chalet and live to tell the tale.
0 / 1

Adept Jeff

In a public match, escape with Jeff using only his 3 unique perks.
0 / 1

Heavy Burden

In public matches, hit 25 different individual Survivors while carrying another Survivor.
0 / 25

Deranged Pursuit

In public matches, as the Legion, down 25 different Survivors that have Deep Wound applied.
0 / 25

Adept Legion

In a public match, achieve a merciless victory with The Legion using only their 3 unique perks.
0 / 1

Wounded Healer

In public matches, heal other Survivors for a total of 50 health states while you are also injured.
0 / 50

Shrine Apparatus

In a public match, repair the generator in the Temple basement and live to tell the tale.
0 / 1

Adept Jane

In a public match, escape with Jane using only her 3 unique perks.
0 / 1

Devoted Gatekeeping

In public matches, sacrifice all survivors before the last generator is repaired, 15 times.
0 / 15

Terminal Illness

In public matches, with The Plague, down 50 Survivors affected by the maximum infection.
0 / 50

Adept Plague

In a public match, achieve a merciless victory with The Plague using only their 3 unique perks.
0 / 1

Cutting Out

In public matches, while The Killer is carrying you, wiggle out of The Killer's grasp 10 times.
0 / 10

Outrun Evil

In a public match, crawl your way out through the hatch.
0 / 1

Adept Ash

In a public match, escape with Ash using only his 3 unique perks.
0 / 1

Silent Approach

In public matches, interrupt and grab 25 Survivors while they are repairing generators.
0 / 25

Totally Vulnerable

In public matches, with Ghostface, down 50 Marked Survivors.
0 / 50

Adept Ghost Face

In a public match, achieve a merciless victory with The Ghost Face using only his 3 unique perks.
0 / 1

Denied!

In public matches, close the hatch 30 times.
0 / 30

Savage Takedown

In public matches with The Demogorgon use Shred to down 30 Survivors.
0 / 30

Adept Demogorgon

In a public match, achieve a merciless victory with The Demogorgon using only its 3 unique perks.
0 / 1

So Alone

In a public match, repair the generator in Underground Complex's isolation room and escape.
0 / 1

Adept Steve

In a public match, escape with Steve using only his 3 unique perks.
0 / 1

Adept Nancy

In a public match, escape with Nancy using only her 3 unique perks.
0 / 1

Broken Bodies

In public matches, hook a Survivor while 3 other Survivors are injured, 10 times.
0 / 10

Bloodbath

In public matches with The Oni, down 75 Survivors during Blood Fury.
0 / 75

Adept Oni

In a public match, achieve a merciless victory with The Oni using only his 3 unique perks.
0 / 1

Grim Pilgrimage

In a public match, repair the generator in the upper level of the Shrine and escape.
0 / 1

Bodyguard

In public matches, take a protection hit while the Killer is carrying a Survivor, 30 times.
0 / 30

Adept Yui

In a public match, escape with Yui Kimura using only her 3 unique perks.
0 / 1

Bound and Downed

Down speared Survivors 30 times with The Deathslinger in public matches.
0 / 30

Quick Draw

Interrupt a Survivor cleansing a Totem 10 times in public matches.
0 / 10

Adept Deathslinger

Achieve a merciless victory with The Deathslinger using only his 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Old West Oasis

In a public match, repair the generator in the Saloon and escape.
0 / 1

Selfless Survival

Heal a Survivor from the dying state to the injured state 30 times in public matches.
0 / 30

Adept Zarina

Escape with Zarina Kassir using only her 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Cleansed in Agony

Ensnare 30 Survivors in Cages of Atonement with The Executioner in public matches. 
0 / 30

Death of Ignorance 

Down a Survivor suffering from the Oblivious status effect 15 times in public matches. 
0 / 15

Adept Executioner 

Achieve a merciless victory with The Executioner using only his 3 unique perks in a public match. 
0 / 1

Classy Act

In a public match, repair the generator in Midwich School's music room or chem lab and escape.
0 / 1

Healthy Obsession

Heal other Survivors marked as the Obsession for a total of 10 health states in public matches.
0 / 10

Adept Cheryl

Escape with Cheryl Mason using only her 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Speed Kills 

Hit 30 survivors with a Lethal Rush in public matches. 
0 / 30

I See You 

Down 30 Survivors suffering from the Exposed status effect in public matches. 
0 / 30

Adept Blight 

Achieve a merciless victory with The Blight using only his 3 unique perks in a public match. 
0 / 1

Every Last Drop

Deplete 30 items in public matches.
0 / 30

Resurgence

Heal other Survivors for 10 health states while at least 3 Survivors are injured, dying or hooked.
0 / 10

Adept Felix

Escape with Felix Richter using only his 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Tag Team

With The Twins, down 10 Survivors while Victor is clinging to them in a public match.
0 / 10

End of Days

Hook 15 Survivors during the End Game Collapse in public matches.
0 / 15

Adept Twins

Achieve a merciless victory with The Twins using only their 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Rescue Mission

Stun the Killer with a pallet while they are carrying a Survivor 5 times.
0 / 5

Power Moves

Equip 0 perks, repair generators for a total of 1 full repair and escape 8 times in public matches.
0 / 8

Adept Élodie

Escape with Élodie using only her 3 unique perks in a public match.
0 / 1

One Thousand Cuts

Deal maximum Laceration on Survivors 50 times in public matches.
0 / 50

Multi-tasker

Down 30 Survivors while carrying another Survivor in public matches.
0 / 30

Adept Trickster

Achieve a merciless victory with The Trickster using only his 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Insult and Injury

Escape a chase 50 times after stunning the Killer with a pallet in public matches.
0 / 50

Close Shave

Dodge basic attacks or projectiles 100 times in public matches.
0 / 100

Adept Yun-Jin

Escape with Yun-Jin using only her 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Biological Weaponry

Down Contaminated Survivors with The Nemesis 65 times in public matches using Tentacle Strike.
0 / 65

Preemptive Strike

Hook a Survivor in a public match before any generators have been fully repaired.
0 / 1

Adept Nemesis

Achieve a merciless victory with The Nemesis using only his 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Raccoon City Recruit

In a public match, repair the generator on the 1st floor of the RPD station’s main hall and escape.
0 / 1

Adept Leon

Escape with Leon using only his 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Adept Jill

Escape with Jill using only her 3 unique perks in a public match.
0 / 1

Tear Their Soul Apart

Bind Survivors with a possessed chain 50 times in public matches.
0 / 50

Punch Drunk

Apply the Oblivious status effect to Survivors 30 times in public matches.
0 / 30

Adept Cenobite

Achieve a merciless victory with The Cenobite using only his 3 unique perks in public matches.
0 / 1
+6

6 κρυφά επιτεύγματα απομένουν

Οι λεπτομέρειες για κάθε επίτευγμα θα αποκαλυφθούν μόλις ξεκλειδωθούν