เลเวล 6 XP 626
74 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา