10.0 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Metro 2033 Redux
Silver Star
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 31 ธ.ค. 2019 @ 5:17am
Biomass
1 จาก 9 ในชุดที่ 1
Dark one
2 จาก 9 ในชุดที่ 1
Demon
3 จาก 9 ในชุดที่ 1
Liana
4 จาก 9 ในชุดที่ 1
Librarian
5 จาก 9 ในชุดที่ 1
Lurker
6 จาก 9 ในชุดที่ 1
Nosalis
7 จาก 9 ในชุดที่ 1
SpiderBug
8 จาก 9 ในชุดที่ 1
Watcher
9 จาก 9 ในชุดที่ 1