เลเวล 56 XP 19,137
63 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 57
เหรียญตรา