xtremedk
.   Denmark
 
 
CSGO Danmark
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
CS GO 4 Life - Danish gamer - CSGO DANMARK
Trưng bày ảnh chụp
Dragon Lore!
1
Trưng bày thành tựu
Vật phẩm muốn trao đổi
3,011
Vật phẩm đã sở hữu
1,426
Trao đổi đã thực hiện
593
Giao dịch tại chợ
I dont trade anymore, so please don't ask :D
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu hiếm nhất
Trưng bày đánh giá

Hoạt động gần đây

2,258 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg01
4.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg01
2.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11, 2020
Stokholm [DK] [Bot] 27 Thg06, 2020 @ 3:44pm 
+rep you are the P90 god...!!!
youngTalent 1 Thg06, 2020 @ 11:39am 
-n00b
Smalling 17 Thg05, 2020 @ 11:23am 
+rep
HRTMNN | CS.MONEY 21 Thg04, 2020 @ 12:42am 
+rep - Traded my AK47 Vulcan - James Bond flow + 4xTitan Kato 15 sticks. All went perfect! :-D Cool guy.
V£$T£R 17 Thg04, 2020 @ 11:27am 
Fan F**king tastic guy! :)
d0pe j0e 8 Thg03, 2020 @ 4:52am 
+rep