เลเวล 24 XP 4,227
273 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 25
เหรียญตรา