Úroveň 24 XP 4,227
273 XP pro dosažení 25. úrovně
Odznaky