เลเวล 17 XP 2,440
160 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา