Úroveň 17 XP 2,440
160 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky