Úroveň 63 XP 23,596
204 XP pro dosažení 64. úrovně
Odznaky