เลเวล 11 XP 1,256
144 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา