Úroveň 11 XP 1,256
144 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky