เหรียญตรา 35MM
Black
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 30 มิ.ย. 2016 @ 3:01pm
(0)
Start Travel
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
Who Are You?
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Symbol
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Delusion
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(1)
Someone Here?
5 จาก 5 ในชุดที่ 1