เลเวล 127 XP 87,821
579 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 128
เหรียญตรา