เลเวล 36 XP 8,515
285 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 37
เหรียญตรา