เลเวล 28 XP 5,617
83 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 29
เหรียญตรา