Úroveň 28 XP 5,617
83 XP pro dosažení 29. úrovně
Odznaky