เหรียญตรา The Chosen RPG
General
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 12 เม.ย. 2016 @ 8:56am
(0)
Serenity
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Edge
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Myste
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Trinity
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Dark Knight
5 จาก 5 ในชุดที่ 1