เลเวล 63 XP 23,494
306 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 64
เหรียญตรา