เลเวล 63 XP 23,154
646 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 64
เหรียญตรา