เลเวล 63 XP 23,361
439 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 64
เหรียญตรา