เลเวล 13 XP 1,714
86 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา