Úroveň 13 XP 1,714
86 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky