เลเวล 10 XP 1,092
108 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา