Úroveň 10 XP 1,092
108 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky