Will>Dx
Will   Podkarpackie, Poland
 
 
No information given.
Currently Offline
Xo
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh::ssh::ssh::ssh::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh::ssh::ssh::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh::ssh::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::ssh:
:bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::pressX::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::Speech_Question::pressX::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::pressX::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::pressX::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::pressX::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::pressX::bbox::bbox::pressX::pressX::bbox::pressX::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::pressX::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::pressX::pressX::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox:
:bbox::bbox::pressX::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::Speech_Question::bbox::bbox::bbox:
:bbox::pressX::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::pressX::bbox::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::pressX::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
:bbox::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::pressX::bbox::bbox:
:bbox::pressX::pressX::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox::bbox:
Items Up For Trade
954
Items Owned
233
Trades Made
983
Market Transactions
Achievement Showcase
Screenshot Showcase
Garry's Mod
6 6

Recent Activity

1,308 hrs on record
last played on Sep 16
187 hrs on record
last played on Sep 16
6,185 hrs on record
last played on Sep 16
Tigerka Aug 20 @ 10:38am 
+rep najlepszy stary człowiek jakiego znam <3
Mateusz Aug 20 @ 10:31am 
░░░░░░███████ ]▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅█████████▅▄▃▂
I███████████████████].
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤...
BaKa Aug 1 @ 12:18pm 
+rep dobry zawodnik na łomy
Shoot Jul 23 @ 3:16pm 
stary ale jary B)))
Mroczny145 Jul 20 @ 5:23pm 
Wspaniały snajper, dobry rusher i dobry gracz counter-strike: office offensive
Friendly King Jul 20 @ 5:20pm 
oddaj klucze do kibla na cinemie