Wolfskii
Mr. Wolf   Goteborg, Vastra Gotaland, Sweden
 
 
Discord: Wolfskii#1234
Wolves of Ragnarok [discord.gg]
Đang chơi
Dota 2
Trưng bày ảnh nghệ thuật
The wolf king
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo

Hoạt động gần đây

2,711 giờ được ghi nhận
Đang chơi
1,909 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg09
1,752 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 24 Thg09
♡Leons Wife♡ 2 Thg05 @ 6:09am 
+rep such a friendly and helpful person! thank you :3
♡Myers Wife♡ 2 Thg05 @ 5:45am 
+rep nice profil!:GardenSup:
♰ℑ𝔫𝔧𝔲𝔫𝔫𝖆 27 Thg04 @ 2:57pm 
+rep nice surv in dbd
76561198872757177 26 Thg01 @ 9:49am 
Good Profile
Erlandsson 29 Thg11, 2021 @ 8:56am 
+rep nice team player
TacoGoblin420 27 Thg10, 2021 @ 6:03am 
+rep big snopp energi