Úroveň 15 XP 2,028
172 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky