Úroveň 14 XP 1,878
122 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky