กลุ่มทั้งหมด
5 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   1 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
MapCore - สาธารณะ
2,958 สมาชิก   |   111 อยู่ในเกม   |   585 ออนไลน์   |   62 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
ESL - สาธารณะ
320,408 สมาชิก   |   3,926 อยู่ในเกม   |   23,717 ออนไลน์   |   1333 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
HLTV.org - สาธารณะ
16,239 สมาชิก   |   395 อยู่ในเกม   |   1,810 ออนไลน์   |   67 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
167,815 สมาชิก   |   3,873 อยู่ในเกม   |   23,628 ออนไลน์   |   1306 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Na´Vi Team - สาธารณะ
1,111,902 สมาชิก   |   8,369 อยู่ในเกม   |   55,443 ออนไลน์   |   25410 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
NEOGEAR - สาธารณะ
14,198 สมาชิก   |   106 อยู่ในเกม   |   776 ออนไลน์   |   41 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
FACEIT.com - สาธารณะ
146,345 สมาชิก   |   3,162 อยู่ในเกม   |   13,834 ออนไลน์   |   1505 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
12,489 สมาชิก   |   917 อยู่ในเกม   |   3,280 ออนไลน์   |   116 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
3,339 สมาชิก   |   303 อยู่ในเกม   |   991 ออนไลน์   |   13 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
17,386 สมาชิก   |   525 อยู่ในเกม   |   2,394 ออนไลน์   |   69 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
697 สมาชิก   |   27 อยู่ในเกม   |   194 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Pompa Team JP - สาธารณะ
121,637 สมาชิก   |   595 อยู่ในเกม   |   4,606 ออนไลน์   |   605 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
ZaRVaD - สาธารณะ
22,066 สมาชิก   |   438 อยู่ในเกม   |   2,849 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
ESL Counter-Strike - สาธารณะ
196,890 สมาชิก   |   4,537 อยู่ในเกม   |   28,046 ออนไลน์   |   738 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
7 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
#M23 - สาธารณะ
5,457 สมาชิก   |   49 อยู่ในเกม   |   289 ออนไลน์   |   38 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
5V46 - สาธารณะ
67 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   9 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
crashz' - สาธารณะ
22,308 สมาชิก   |   416 อยู่ในเกม   |   2,150 ออนไลน์   |   397 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Mervo - สาธารณะ
24,271 สมาชิก   |   152 อยู่ในเกม   |   1,050 ออนไลน์   |   244 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Kuba "KubiK" Kubiak - สาธารณะ
3,035 สมาชิก   |   35 อยู่ในเกม   |   214 ออนไลน์   |   11 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
twitch.tv/whiskeyo - สาธารณะ
116 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   8 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
whiskeyo' - สาธารณะ
767 สมาชิก   |   7 อยู่ในเกม   |   54 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Operation Codewise - สาธารณะ
825 สมาชิก   |   11 อยู่ในเกม   |   77 ออนไลน์   |   21 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
5 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
33,229 สมาชิก   |   1,412 อยู่ในเกม   |   6,571 ออนไลน์   |   321 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Warmup Server [DM|FFA|MULTI-CFG] - สาธารณะ
4,432 สมาชิก   |   210 อยู่ในเกม   |   877 ออนไลน์   |   128 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
3 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
99 สมาชิก   |   3 อยู่ในเกม   |   11 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
4 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
6 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   1 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
8 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
KuźniaLIFTERA - สาธารณะ
44 สมาชิก   |   2 อยู่ในเกม   |   3 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
ŁAWKOWICZE ŻARUWY - สาธารณะ
23 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   3 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
LANDODGER- - สาธารณะ
30,944 สมาชิก   |   678 อยู่ในเกม   |   3,556 ออนไลน์   |   111 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
2 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
GGLeague - สาธารณะ
197 สมาชิก   |   5 อยู่ในเกม   |   15 ออนไลน์   |   1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
QueQuality FAM - สาธารณะ
42 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   2 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
7 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   2 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
eVer's CREW - สาธารณะ
79 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   5 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
24 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   3 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
twitch.tv/dFxCSGO - สาธารณะ
101 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   14 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
2 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
148 สมาชิก   |   4 อยู่ในเกม   |   19 ออนไลน์   |   12 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
12 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   4 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
BUTELKI - สาธารณะ
11 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   1 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
KITA FANCLUB - สาธารณะ
22 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   4 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
38 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   6 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
CodewiseUnicorns - สาธารณะ
386 สมาชิก   |   11 อยู่ในเกม   |   38 ออนไลน์   |   5 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Invizy Esport Official - สาธารณะ
141 สมาชิก   |   2 อยู่ในเกม   |   14 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Jebać Sad - สาธารณะ
38 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   3 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
PATROL EFBIJAJ - สาธารณะ
117 สมาชิก   |   3 อยู่ในเกม   |   19 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
11 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   3 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
784 สมาชิก   |   14 อยู่ในเกม   |   76 ออนไลน์   |   2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
bynie 120iq+ - สาธารณะ
59 สมาชิก   |   3 อยู่ในเกม   |   8 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
144 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   20 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
2 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
10 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   2 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
14 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   3 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
rzul - สาธารณะ
8 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   2 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
thank mr.turkey - สาธารณะ
1,587 สมาชิก   |   48 อยู่ในเกม   |   248 ออนไลน์   |   12 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Full focus fast los - สาธารณะ
5 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   0 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
BYNIOplus - สาธารณะ
48 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   8 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
#freeGlubek - สาธารณะ
54 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   8 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
7 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   2 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
6 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   1 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
2 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   1 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Naczelne Bractwo Kotełów - สาธารณะ
20 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   1 ออนไลน์   |   5 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
GHETT0BLASTERS - สาธารณะ
30 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   6 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
0.73RATING - สาธารณะ
74 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   6 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
SECOND ROUND DEAGLE - สาธารณะ
80 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   14 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
358 สมาชิก   |   8 อยู่ในเกม   |   32 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม