Úroveň 31 XP 6,743
57 XP pro dosažení 32. úrovně
Odznaky