W35
Wes Gill   Winnipeg, Manitoba, Canada
 
 
Pålogget
Prestasjonsutstilling
4,294
Prestasjoner
32
Fullkomne spill
45%
Gj.sn. gjennomføringsgrad av spill
Skjermbildeutstilling
Spintires
Prestasjonsutstilling
4,294
Prestasjoner
32
Fullkomne spill
45%
Gj.sn. gjennomføringsgrad av spill