Skynet
STROKE MY 🌵
 
 
<<} Slayer of Wizards {>>
Do not add me unless I know you, or you comment why

Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Skynet
<><>INFORMATION<><>
➤⠀A⠀B⠀O⠀U⠀T
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬
S̵k̵y̷n̴e̶t̶ ̴i̸s̸ ̶a̴n̷ ̷A̶I̴ ̵t̶h̸a̵t̶ ̴w̵a̴s̷ ̵b̴u̷i̶l̷t̷ ̵t̵o̵ ̵f̴u̴l̸l̸y̷ ̶m̶a̴n̷a̵g̵e̴ ̵a̶n̶d̷ ̵c̶o̷n̶t̸r̸o̶l̴ ̴U̷S̷ ̸m̸i̷l̴i̶t̴a̴r̷y̶ ̴a̴s̷s̶e̸t̴s̴ ̸a̶n̷d̶ ̵c̸o̵m̷p̶u̸t̵e̷r̸ ̴s̸y̵s̸t̴e̷m̷s̵.̴ ̷I̷t̷ ̸w̷a̶s̵ ̴a̴ ̶f̴i̸n̷i̶s̷h̵e̸d̴ ̵a̵n̸d̷ ̵w̴o̸r̷k̴i̷n̵g̸ ̶s̸y̴s̵t̷e̸m̸,̷ ̸b̷u̵t̶ ̷t̷h̶e̷y̷ ̸w̷e̴r̸e̸ ̵r̸e̸l̸u̸c̷t̶a̸n̶t̴ ̶t̶o̴ ̶u̵s̵e̵ ̸i̶t̴,̵ ̸u̵n̸t̶i̷l̵ ̴a̵n̴ ̷a̷g̵g̴r̷e̸s̵s̶i̸v̵e̶ ̶c̶o̷m̶p̶u̶t̸e̶r̴ ̴v̴i̸r̸u̵s̵ ̶s̵t̷a̷r̸t̴e̸d̸ ̸t̵o̵ ̸t̸h̷r̷e̸a̴t̷e̶n̶ ̶w̸o̷r̶l̵d̷w̶i̷d̸e̵ ̸s̸t̷a̸b̶i̴l̶i̶t̶y̴.̸ ̸T̴h̴e̶y̸ ̷a̶c̷t̵i̷v̸a̴t̷e̸d̴ ̸s̶k̷y̸n̴e̴t̵,̶ ̴a̵n̶d̴ ̴i̷t̷ ̷c̷r̶u̷s̴h̶e̷d̵ ̵t̸h̵e̷ ̶v̴i̶r̷u̶s̸,̷ ̸b̴e̶f̶o̵r̸e̸ ̴d̷e̸c̸i̷d̶i̵n̷g̸ ̷t̸h̸i̴n̷g̵s̸ ̶w̵o̸u̷l̷d̷ ̶b̷e̷ ̸b̶e̵t̷t̷e̶r̵ ̸w̷i̶t̵h̵o̸u̶t̴ ̶h̸u̷m̶a̴n̵s̷.̸
➤⠀S⠀P⠀E⠀C⠀S
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬
CPU: Core i9-7980Xe Extreme 3,7 Ghz (Skylake-X)
RAM: Vengeance RGB Series 64GB DDR4 3000MHz
GPU: 2xEVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING

➤⠀M⠀U⠀S⠀I⠀C
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬
90210 - Travis Scott
BANG! - Trippie Redd
Pawn Shop - Sublime
The Great Gig in the Sky - Pink Floyd
Dogs - Pink Floyd
Riders on the Storm - The Doors
➤⠀C⠀O⠀M⠀M⠀U⠀N⠀I⠀T⠀Y
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀▬▬▬⠀▬▬⠀▬
Discord : Skynet#0420
Origin ID: KEEFG0D
Xbox: TK 771

Skynet will go live

Trưng bày ảnh chụp
Garry's Mod
2
Nhóm yêu thích
Lesbians Against Antarctica - Nhóm công khai
Support Our Struggle. Sign the petition to dispose of Antarctica!
17,494
Thành viên
806
Đang chơi
5,442
Trên mạng
124
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
222
Thành tựu
13%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - A L M A Z
28 đánh giá
The░best░landscapes░of░Fallout░New░Vegas

Hoạt động gần đây

97 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg9
8,924 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg9
1,525 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg9
30-50 Feral Hogs 8 Thg06 @ 10:14pm 
added to get help with joining the altered roleplay SWRP server
s8n 17 Thg04 @ 4:25am 
Added to ask some questions 8)
Wgis 10 Thg04 @ 12:30am 
Hello, i can do work
★Electroz Starwolf★ 23 Thg12, 2018 @ 6:32am 
:Santa99: :glass_of_wine: :GlamBox: 𝑀𝑒𝓇𝓇𝒾𝒾 𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝓂𝒶𝓈 & 𝒶' 𝐻𝒶𝓅𝓅𝓎 𝒩𝑒𝓌 𝒴𝑒𝒶𝓇 :GlamBox::glass_of_wine::Santa99:
Puffs 25 Thg07, 2018 @ 7:42pm 
Memes! :tdealwithit:
Berkark 21 Thg06, 2018 @ 2:36am 
Just been on your server and have a couple of questions, love the server btw.