เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
49 จาก 49 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 20 ก.ย. @ 1:21pm

Escaped Tartarus

Clear Tartarus
ปลดล็อค 20 ก.ย. @ 2:05pm

Escaped Asphodel

Clear Asphodel
ปลดล็อค 21 ก.ย. @ 2:06pm

Escaped Elysium

Clear Elysium
ปลดล็อค 7 ต.ค. @ 1:19pm

Champion of Elysium

Clear Elysium with the 'Extreme Measures' Condition
ปลดล็อค 5 ต.ค. @ 10:59am

Hold the Onions

Clear an Infernal Gate without taking damage
ปลดล็อค 25 ก.ย. @ 1:15pm

Is There No Escape?

Clear an escape attempt
ปลดล็อค 2 ต.ค. @ 3:04pm

Weapon of Fate

Clear an escape attempt with a hidden Weapon Aspect
ปลดล็อค 25 ก.ย. @ 3:03pm

To Charon's Credit

Earn a Loyalty Card
ปลดล็อค 10 ต.ค. @ 4:23am

The Useless Trinket

Earn the first of Skelly's prizes
ปลดล็อค 12 ต.ค. @ 12:56pm

Skelly's Last Lamentations

Earn the second of Skelly's prizes
ปลดล็อค 30 ก.ย. @ 1:27pm

Something From Everyone

Unlock each standard Keepsake
ปลดล็อค 19 ต.ค. @ 1:58pm

Friends Forever

Max-rank each standard Keepsake
ปลดล็อค 6 ต.ค. @ 3:30pm

Rare Collectible

Equip a Chthonic Companion
ปลดล็อค 18 ต.ค. @ 1:01pm

Complete Set

Earn all Chthonic Companions
ปลดล็อค 24 ก.ย. @ 1:34pm

Blood Bound

Max any Weapon Aspect
ปลดล็อค 13 ต.ค. @ 11:55am

Infernal Arms

Unlock all Weapon Aspects
ปลดล็อค 26 ก.ย. @ 8:04am

Blessed by the Gods

Choose 100 different Olympian Boon effects
ปลดล็อค 6 ต.ค. @ 11:48am

Thanks, But No Thanks

Purge a Legendary Boon
ปลดล็อค 2 ต.ค. @ 2:39pm

Tools of the Architect

Choose 50 different Daedalus Hammer enchantments
ปลดล็อค 23 ก.ย. @ 11:57am

Arms Collector

Unlock each of the Infernal Arms
ปลดล็อค 2 ต.ค. @ 2:07pm

Grown Close

Forge a bond with any character
ปลดล็อค 10 ต.ค. @ 3:12pm

Well Versed

Fully Unlock the Olympians' Codex entries
ปลดล็อค 30 ก.ย. @ 3:23pm

Day-or-Night Trader

Trade 20 times with the Wretched Broker
ปลดล็อค 30 ก.ย. @ 12:24pm

Home Makeover

Pay for 50 jobs from the House Contractor
ปลดล็อค 28 ก.ย. @ 3:05pm

Had to Happen

Fulfill any 15 Prophecies
ปลดล็อค 26 ก.ย. @ 7:05am

River Denizens

Catch a fish from each region
ปลดล็อค 28 ก.ย. @ 3:03pm

Urge to Sing

Compel Orpheus to sing again
ปลดล็อค 17 ต.ค. @ 9:59am

Nyx's Mirror

Have at least one rank in each Mirror of Night Talent
ปลดล็อค 12 ต.ค. @ 1:49pm

Night and Darkness

Fulfill the 'Night and Darkness' Prophecy
ปลดล็อค 24 ก.ย. @ 2:04pm

Chthonic Colleagues

Fulfill the 'Chthonic Colleagues' Prophecy
ปลดล็อค 22 ต.ค. @ 10:37am

War-God's Bloodlust

Fulfill the 'War-God's Bloodlust' Prophecy
ปลดล็อค 11 ต.ค. @ 3:34pm

End to Torment

Fulfill the 'End to Torment' Prophecy
ปลดล็อค 5 ต.ค. @ 12:58pm

Musician and Muse

Fulfill the 'Musician and Muse' Prophecy
ปลดล็อค 15 ต.ค. @ 3:07pm

Divided by Death

Fulfill the 'Divided by Death' Prophecy
ปลดล็อค 18 ต.ค. @ 1:52pm

Dark Reflections

Fulfill the 'Dark Reflections' Prophecy
ปลดล็อค 2 ต.ค. @ 2:08pm

Harsh Conditions

Fulfill the 'Harsh Conditions' Prophecy
ปลดล็อค 28 ก.ย. @ 1:59pm

Master of Arms

Fulfill the 'Master of Arms' Prophecy
ปลดล็อค 4 ต.ค. @ 9:42am

Slashed Benefits

Fulfill the 'Slashed Benefits' Prophecy
ปลดล็อค 29 ก.ย. @ 12:57pm

Back to Work

Earn access to and enter the Administrative Chamber
ปลดล็อค 29 ก.ย. @ 2:56pm

The Family Secret

Complete the main quest in the story
ปลดล็อค 24 ต.ค. @ 8:52am

One for the Ages

Reach the epilogue of the story
ปลดล็อค 3 ต.ค. @ 10:37am

Well Stocked

Buy 9 'Well of Charon' items in one escape attempt
ปลดล็อค 10 ต.ค. @ 5:49am

Thorn of Thanatos

Get 30% bonus damage with the Pierced Butterfly
ปลดล็อค 5 ต.ค. @ 12:53pm

Haste of Hermes

Get 20% dodge chance with the Lambent Plume
ปลดล็อค 28 ก.ย. @ 12:09pm

Death Dealer

Beat Thanatos by 15 kills or more
ปลดล็อค 21 ก.ย. @ 2:13pm

Friends in High Places

Use Greater Call to invoke an Olympian's aid
ปลดล็อค 10 ต.ค. @ 2:30pm

Bad Call

Use an Olympian's Greater Call against them in a Trial
ปลดล็อค 25 ก.ย. @ 2:41pm

Skelly Slayer

Slay Skelly 15 times
ปลดล็อค 28 ก.ย. @ 1:54pm

Three-Headed Boy

Pet Cerberus 10 times