เลเวล 50 XP 15,116
484 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 51
เหรียญตรา