Nuuskis
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Nhóm yêu thích
tappanu ennenki - Nhóm công khai
572
Thành viên
17
Đang chơi
83
Trên mạng
0
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

3,278 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg03
56 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg03
1,391 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg02
приветствую 27 Thg02 @ 9:24am 
why fast quit, man? how could you lose 14-16 in 4v2 situation?
holmberg. 19 Thg02 @ 10:20am 
signed by mutsis bf :ms_Rachel_em:
z è n f 12 Thg02 @ 11:32am 
+rep, vitu kova jätkä (pelkkää päätä) ja panee vitusti!
Niladred 11 Thg02 @ 12:58am 
hey, i cant send you friend request, so can you add me please? its urgent
Gary Kasparov 8 Thg10, 2020 @ 7:47am 
Hyvim pelatu nuuhkihh !:)
Saimis 8 Thg10, 2020 @ 7:45am 
OHI HYVÄ PHELI