Úroveň 8 XP 845
55 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky