เลเวล 11 XP 1,361
39 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา