vertexian
Indonesia
 
 
Không có thông tin nào được cấp.

Hoạt động gần đây

29 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 27 Thg11
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg11
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg11
< >
Bình luận
sifonys 13 Thg11 @ 8:57pm 
+rep,very nice trader:104:
VasoKolbaso 1 Thg10 @ 8:59am 
+ Rep! Good trader!